primebit games arrow

Twórz, Inwestuj, Zarabiaj razem z Nami!

in_production.jpg

Projekt nieogłoszony

Termometr inwestycji

Termometr inwestycji

Jesteśmy w fazie prac przygotowawczych nad nową grą. Skonktaktuj się z nami i zapytaj o możliwość wczesnego zainwestowania w projekt.

Jako inwestor możesz sam określić wysokość kwoty, nie więcej jednak niż 50% wartości projektu, i otrzymasz część zysków z konkretnego projektu wypłacanych kwartalnie w terminie do pięciu lat od daty premiery gry. Wysokość wypłaty netto będzie zależna od procentowej wysokości kwoty.

Studio planuje powstanie kolejnej gry w latach 2019-2020. Bazując na zdobytym doświadczeniu przewidywane jest:

  • - okres dewelopmentu: 12+ miesięcy
  • - wartość projektu: nie określony
  • - marketing i promocja rozpoczynająca się około 6 miesięcy przed datą premiery
  • - promocja na wystawach branżowych w kraju i świecie
  • - udział inwestora: do 50% wartości projektu
  • - platformy mobilne: Google Play (Android), Apple (iOS)
  • - platforma PC: Steam oraz własna: PrimeBit Games Launcher (PBGL)
  • - globalna premiera
skontaktuj się z nami