primebit games arrow

Twórz, Inwestuj, Zarabiaj razem z Nami!

clash_2.png

CLASH II

Termometr inwestycji

Termometr inwestycji

Fabuła Clash II osadzona będzie w mrocznym świecie na kontynencie zwanym Karkhan. Od lat toczą się tam boje pomiędzy najeźdźcami noszącymi znaki Jednego Boga, zwącymi samych siebie Czystowiercami, a ludnością, która od pokoleń zamieszkuje pełne magii ziemie kontynentu, nazywaną pogardliwie Innowiercami.
Narastający konflikt zabierze nas ponownie w centrum bitew pomiędzy obiema frakcjami i nie tylko. Historia toczyć się będzie kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części, kiedy to dominującą siłą pozostają Czystowiercy, doprowadzając w coraz to dalsze rejony swą wiarę i prawa.
Wyjściowym założeniem historii drugiej części są więc czasy nieprzychylnie nazwane „Reakcją Pogańską” – kiedy to nasi praojcowie zbuntowali się przeciw narzuconej im siłą i mieczem nowej wierze. Podczas rozgrywki będziemy mogli prowadzić tubylcze ludy, niezgadzające się z dogmatami nowej wiary i buntujące przeciw obcej kulturze lub najeźdźców, pragnących rozciągać swe wpływy na cały kontynent.
W kampanii Czystowierców, kierować będziemy losem wysłanego z karną misją bohatera, mającego na celu przejęcie królestwa z rąk Willhelma, który swym zachowaniem stracił przychylność Świątobliwego.
Innowierców poprowadzimy bohaterką, obarczoną przez swych Bogów misją zjednoczenia skłóconych od lat plemion, aby jako jeden lud stanęli w obronie zapomnianych obyczajów i swej własnej wolności.
W obu przypadkach podstawowymi jednostkami, będą oddziały, które znamy z kronik i historii, wzmocnione oczywiście postaciami z mitologii i legend.Kwota inwestycji: 1 mln zł
Całkowita wartość projektu: 2 mln złPRIME BIT STORE - CLASH II
skontaktuj się z nami