primebit games arrow

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Nazwa inwestycji:

„Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie rozwoju eksportu na rynkach zagranicznych”

Numer wniosku o dofinansowanie:

RPMP.03.03.02-12-0590/17

Całkowita wartość projektu:

342 357,48 zł

Kwota dofinansowania z EFRR:

142 129,74 zł

Nazwa beneficjenta:

PRIME BIT GAMES S.A.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

gaming

Projekt UE: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 11.10.2018

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 03/09/2018.


Unieważnienie zapytania ofertowego 11.10.2018

Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego 02/09/2018.


Zmiana treści zapytania ofertowgo 24.09.2018

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w zapytaniu ofertowym nr 02/09/2018 oraz 03/09/2018, Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego.


Zapytanie ofertowe 20.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 03/09/2018 w ramach projektu unijnego pn. pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Zapytanie ofertowe 20.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2018 w ramach projektu unijnego pn. pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Ustalenie wartości szacunkowej 31.08.2018

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektu unijnego pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczychRealizacja kompleksowych usług doradczych w zakresie rozwoju działalnościŚwiadczenie usług w zakresie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczejgaming gaming