primebit games arrow

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

gaming

Projekt UE: Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Zapytanie ofertowe 23.02.2019

Zapytanie ofertowe nr 06/02/2019 w ramach projektu unijnego pn. pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Unieważnienie zapytania ofertowego 14.02.2019

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 02/02/2019.


Zapytanie ofertowe 01.02.2019

Zapytanie ofertowe nr 02/02/2019 w ramach projektu unijnego pn. pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Ustalenie wartości szacunkowej 23.01.2019

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektu unijnego pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 11.10.2018

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 03/09/2018.


Unieważnienie zapytania ofertowego 11.10.2018

Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego 02/09/2018.


Zmiana treści zapytania ofertowgo 24.09.2018

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w zapytaniu ofertowym nr 02/09/2018 oraz 03/09/2018, Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego.


Zapytanie ofertowe 20.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 03/09/2018 w ramach projektu unijnego pn. pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Zapytanie ofertowe 20.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 02/09/2018 w ramach projektu unijnego pn. pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.


Ustalenie wartości szacunkowej 31.08.2018

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektu unijnego pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczychRealizacja kompleksowych usług doradczych w zakresie rozwoju działalnościŚwiadczenie usług w zakresie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczejgaming gaming