primebit games arrow

Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP

gaming

Projekt UE: Internacjonalizacja MŚP

Ustalenie wartości szacunkowej 17.01.2019

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w PrimeBit Games celem wejścia na nowe rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


gaming gaming