primebit games arrow

Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP

gaming

Projekt UE: Internacjonalizacja MŚP

Zapytanie ofertowe 23.02.2019

Zapytanie ofertowe 04/02/2019 oraz 05/02/2019w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w PrimeBit Games celem wejścia na nowe rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


Zapytanie ofertowe 21.02.2019

Zapytanie ofertowe 03/02/2019 w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w PrimeBit Games celem wejścia na nowe rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

W dniu 23.02.2019 zaktualizowano formularz ofertowy nr 03/02/2019.


Unieważnienie zapytania ofertowego 20.02.2019

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 01/02/2019.


Unieważnienie zapytania ofertowego 14.02.2019

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 01/01/2019 oraz zapytanie ofertowe 02/01/2019.


Zapytanie ofertowe 01.02.2019

Zapytanie ofertowe 01/02/2019 w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w PrimeBit Games celem wejścia na nowe rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


Zapytanie ofertowe 28.01.2019

Zapytanie ofertowe 02/01/2019 w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w PrimeBit Games celem wejścia na nowe rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


Zapytanie ofertowe 28.01.2019

Zapytanie ofertowe 01/01/2019 w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w PrimeBit Games celem wejścia na nowe rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


Ustalenie wartości szacunkowej 23.01.2019

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w PrimeBit Games celem wejścia na nowe rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


Ustalenie wartości szacunkowej 17.01.2019

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie innowacyjnego modelu biznesowego w PrimeBit Games celem wejścia na nowe rynki zagraniczne", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.


gaming gaming