primebit games arrow

Projekty UE

Nazwa inwestycji:

„Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki PRIME BIT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku NewConnect”

Numer wniosku o dofinansowanie:

POIR.03.01.05-18-0004/17

Całkowita wartość projektu:

244 770,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR:

97 510,00 zł

Nazwa beneficjenta:

PRIME BIT GAMES S.A.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

gaming gaming