primebit games arrow

Informacje Podstawowe

Firma: Prime Bit Games Spółka Akcyjna
Siedziba: Rzeszów
Adres: ul. Juliusza Słowackiego 24 lok. 1107, 35-060 Rzeszów
Telefon: +48 17 28 31 870
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Adres strony internetowej: www.primebitgames.com
KRS: 0000693763
REGON: 366104954
NIP: 8133733409
Prezes: Michał Ręczkowicz
Autoryzowany doradca: Salwix Sp. z o.o.

Kalendarium rynkowe

Data

Znaczenie

Komunikat

Faktyczny

Prognoza

Poprzednio

Zmiana

10-11-2018 Wyniki finansowe za 3Q 2018 0 0 0 0
10-08-2018 Wyniki finansowe za 2Q 2018 0 350 tys. PLN 0 0
26-06-2018 Debiut na giełdzie NewConnect. -- Pozytywnie -- 0
22-06-2018 Organizacja Game Jam Rzeszów. Wynikiem będzie podsumowanie wydarzenia w liczbach. Szczegóły na: www.facebook.com/GameJamRzeszow/ -- Pozytywnie -- 0
10-05-2018 Wyniki finansowe za Q1 2018 253 957,11 PLN 250 tys. PLN 47 767,49 PLN 0
20-04-2018 Aktualizacja prognozy finansowej na rok 2018 0 2,1 mln PLN 1,6 mln PLN 500 tys. PLN
13-04-2018 Wypis z KRS o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 642 673,30 zł 0 0 0
20-02-2018 Łączna liczba fanów na portalach społecznościowych - raport skumulowany za rok 2017. 11 070 tys. 100 tys. -- 0
15-02-2018 Wyniki Finansowe za 2017 rok - Raport skumulowany. 420 489,22 tys. PLN 400 tys. PLN -- 0
15-02-2018 Liczba pobrań gier od początku roku 2017 - Raport skumulowany. 138 452 tys. 1 mln -- 0
15-02-2018 Wyniki finansowe za Q4 2017. 240 tys. PLN 250 tys. PLN -- 0
14-02-2018 Prognoza finansowa na 2018 rok. -- 2,7 mln zł 1,6 mln zł 1,1 mln zł
12-02-2018 Rozpoczęcie emisji publicznej seria C - Zapisy Polski Dom Maklerski (12-26 lutego 2018) : https://www.polskidm.com.pl/emisje-szczegoly.php?id=101 892 249,50 PLN - pomyślnie 1,5 mln zł -- --
12-02-2018 Rozpoczęcie prac nad nową grą Inside Grass. 0 Październik 2018 0 0
12-02-2018 Aktualizacja gry CaveMan Chuck. 0 Listopad 2018 0 0
09-02-2018 Konferencja - Poznaj PrimeBit Games SA Zapisy: https://www.facebook.com/events/356395431436713/ Zakończona -- -- --
29-12-2017 Premiera gry Magic Nations - otwarta beta na platformie Windows 10. Pozytywnie Pozytywnie -- 0
22-12-2017 Zakończenie prywatnej emisji seria akcji B. http://primebitgames.com/news/view/PRIME-BIT-GAMES-SA-z-powodzeniem-zakonczylo-emisje-akcji 831 900,00 PLN - pomyślnie 1 mln -- 0
21-12-2017 Prognozy finansowe na końcówkę 2017 i na 2018 rok. -- -- -- --
07-11-2017 Złożenie wniosku w ramach e-RPO : Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa PrimeBit Games SA w zakresie rozwoju eksportu na rynkach zagranicznych. Wnioskowana kwota 200 tyś zł. Wynik po otrzymaniu decyzji. -- Pozytywnie -- 0
25-10-2017 Wyniki Finansowe za Q3. 182 tys. PLN 200 tys. PLN -- 0
17-10-2017 Wyniki wniosku 4Stock w celu pokrycia kosztów pozyskania kapitału poprzez emisję oraz wejścia na giełdę NewConnect. Pozytywnie Pozytywnie -- 0
06-10-2017 Uruchomienie pierwszej wersji sklepu - platforma sprzedażowa do gier oraz gadżetów firmowych. Pozytywnie Pozytywnie -- 0
12-09-2017 Rozpoczęcie prywatnej emisji seria akcji B. Pozytywnie Pozytywnie -- 0
06-09-2017 Przekształcenie spółki PrimeBit Games sp. z o.o. w S.A. Wpis do KRS 06.09.2017 Pozytywnie Pozytywnie -- 0
18-08-2017 Złożenie wniosku 4Stock w celu wejścia na giełdę NewConnect. Pozytywnie Pozytywnie -- 0
31-07-2017 Zakończenie kampanii Kickstarter z grą CaveMan Chuck. 20 tys. PLN - Inwestorzy indywidualni 40 tys. PLN -- 0
14-03-2017 Publikacja gry Dark Tower na platformie Steam Pozytywnie Pozytywnie -- 0

EBI

 • 19-06-2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

  Zarząd Prime Bit Games S.A. informuje, iż w 2018 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:
  Raport za II kwartał 2018 roku - 10 sierpnia 2018 roku,
  Raport za III kwartał 2018 roku - 9 listopada 2018 roku.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • 19-06-2018 Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

 • 19-06-2018 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

  Zarząd Spółki Prime Bit Games S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce Prime Bit Games S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) dla rynku NewConnect. W związku z powyższym od dnia 18 czerwca 2018 r. Prime Bit Games S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

  Podstawa prawna:
  §10 Załącznika do uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego.

Akcjonariat

Autoryzowany Doradca

SALWIX Sp. z o.o.
ul. Piotrowska 270
90-361 Łódź
[email protected]
tel. (42) 632-30-03
tel. kom. 516-025-428
faks: (42) 632-30-05

Kontakt

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA RELACJE INWESTORSKIE ORAZ KONTAKTY Z MEDIAMI
Kacper Burczyk
Spec. ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
17 283 18 70
[email protected]

Animator akcji

Dom Maklerski BDM S.A.
Ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko Biała
Tel: 33 812-84-40
Fax: 33 812-84-42