primebit games arrow

4STOCK

gaming

Projekt UE: 4STOCK

Zapytanie 30.03.2017

Informujemy o dokonaniu wyboru oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017 w ramach projektu „Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki PRIME BIT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku NewConnect” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki PRIME BIT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku NewConnect” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


Zapytanie 24.03.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego w ramach projektu „Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki PRIME BIT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku NewConnect” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Niniejszym informujemy, że zapytania ofertowe na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym obowiązujące zostało unieważnione ze względu na konieczność dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa. Jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone dnia 30.03.2017 r. na stronie internetowej www.primebitgames.com oraz www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.


Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki PRIME BIT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku NewConnect” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


Zapytanie 21.03.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego w ramach projektu „Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki PRIME BIT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku NewConnect” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Niniejszym informujemy, że zapytania ofertowe na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym obowiązujące zostało unieważnione ze względu na konieczność dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa. Jednocześnie informujemy, że nowe zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone dnia 24.03.2017 r. na stronie internetowej www.primebitgames.com oraz www.parp.gov.pl/zamowienia-1420.


Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki PRIME BIT GAMES Sp. z o.o. poprzez emisję akcji na rynku NewConnect” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.


gaming gaming