primebit games arrow

Bony na innowacje

Bony na innowacje

gaming

Projekt UE: Bony na innowacje

Uniewaznienie zapytania 12.10.2018

Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego 01/09/2018.


Zmiana treści zapytania ofertowgo 24.09.2018

Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w zapytaniu ofertowym nr 01/09/2018, Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego.


Zapytanie ofertowe 19.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 w ramach projektu unijnego pn. „Algorytm do analizy zachowań użytkowników gier pod kątem efektywniejszej personalizacji – studium wykonalności” w ramach Działania 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


Ustalenie wartości szacunkowej 28.08.2018

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektu unijnego pn. „Algorytm do analizy zachowań użytkowników gier pod kątem efektywniejszej personalizacji – studium wykonalności” w ramach Działania 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


gaming gaming